ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ


            

  

13η Οκτωβρίου 2014

Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των φυσικών Καταστροφών

 

Ο Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της χώρας για θέματα που αφορούν στο σχεδίασμά, στην εκπόνηση, στο συντονισμό και στην παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα σεισμικής προστασίας, μεταξύ άλλων στοχεύει στην ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Την περσινή χρονιά (Αρ. Πρωτ. Ο.Α.Σ.Π. οικ. 1498/2.1-8-2013) έγινε αντίστοιχη προσπάθεια και τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί (δείγμα 1200 σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού δείχνουν ότι πάνω από το 80% των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων υλοποίησαν άμεσα την άσκηση ετοιμότητας για σεισμό, αξιολογώντας παράλληλα το Σχέδιο ‘Εκτακτης Ανάγκης του Σχολείου τους, ώστε να επισημανθούν οι τυχόν αδυναμίες του, για να γίνουν στη συνέχεια οι απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις.  H οριστικοποίηση της συγκεκριμένης ημέρας για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας συμβάλλει στην τυποποίηση των ενεργειών που πρέπει να λάβει το κάθε σχολείο προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από σεισμούς.

Σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να προβλέπεται, σε επίπεδο πρόληψης, μέριμνα ενεργειών που αφορούν στη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Σχολείο. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: τη σύνταξη ή την επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντας Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό. 

                                 

      Άσκηση ετοιμότητας αλλά και προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού θα πραγματοποιηθεί και στο Δημοτικό Σχολείο Βερδικούσας  ..έτσι για να είμαστε σε ετοιμότητα.