ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

         


25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
 
 

Aνήμερα της 25ης Μαρτίου  έγινε εκκλησιασμός και η εκφώνηση του πανηγυρικού από τη φιλόλογο του Γυμνασίου  Βερδικούσας ενώ ακολούθησαν η κατάθεση στεφανιών στο ηρώο, η παρέλαση όλων των σχολείων και τα χορευτικά των συμμαθητών μας.