ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

         


 Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "Οι εκκλησίες και τα εξωκκλήσια της περιοχής μας" που εκπονείται κατά το παρόν σχολικό έτος από τις Δ`,Ε` &ΣΤ` τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση που αφορούσε στην έκδοση ενός ημερολογίου όπου σε κάθε μήνα  υπάρχει η φωτογραφία ενός διαφορετικού εξωκλησιού ή μιας εκκλησίας.

Την όλη δράση αγκάλιασαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς με αποτέλεσμα μια πολύ όμορφη εργασία για την οποία όχι μόνο είμαστε υπερήφανοι αλλά τη θεωρούμε καινοτόμα και πρωτότυπη (για να μην πούμε πως αποτελεί συλλεκτική έκδοση που θα μείνει αναλλοίωτη  ανάμνηση σε όλους μας).    

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ