ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

         


 

 

KID`S   ATHLETICS

 

   Το πρόγραμμα Αγαπώ τον Αθλητισμό – KIDS’ Athletics είναι μια κοινή δράση της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τον ΣΕΓΑΣ. Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει σχεδιαστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου και διεξάγεται σε όλα τα σχολεία. 
      Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές Δημοτικών σχολείων σε επαφή με τον κλασικό αθλητισμό και να τους διδάξει τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκτήσει κάποιος από τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εκλαϊκεύσει τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού στα παιδιά συνδυάζοντας δραστηριότητες από ομαδικά αθλήματα στη μορφή ενός ομαδικού παιχνιδιού με τίτλο: «Ομαδική δραστηριότητα για παιδιά”. 
Αποτελείται από μια σειρά κινητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων για παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους.     Περιλαμβάνει τρεις ομάδες αθλημάτων: Αθλήματα δρόμου, Αθλήματα άλματος και Αθλήματα ρίψης.

   Απευθύνεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: 7-8 ετών, 9-10 ετών και 11-12 ετών. 
Στο τέλος του προγράμματος, επιβραβεύεται τόσο η προσπάθεια όσο και η σ
υμμετοχή, καθώς όλα τα παιδιά λαμβάνουν σχετικό δίπλωμα.  

   Στο σχολείο μας το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23-5-2015 και οι μαθητές διασκέδασν και χάρηκαν την όλη διαδικασία.