ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


  ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΑΞΕΩΝ 2013

Α'ΤΑΞΗ

      

Β' ΤΑΞΗ

        

Γ' ΤΑΞΗ

         

   Δ' ΤΑΞΗ

          

Ε' ΤΑΞΗ

        

ΣΤ' ΤΑΞΗ