ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


 Η Ε` τάξη συμμετέχει στο διαγωνισμό αφίσας της Ονειρούπολης Δράμας.Τα
παιδιά συνεργάστηκαν με τη δασκάλα τους κα Κατσουπέρη Γιολάντα και
δημιούργησαν την αφίσα την οποία και έστειλαν στο διαγωνισμό. Οι
προοπτικές είναι ευοίωνες.."